"Umiera się na wiele sposobów:
z miłości,
ze strachu,
z rozpaczy,
ze zmęczenia,
z nudów,
z tęsknoty.
Umiera się nie dlatego,
by przestać żyć,
lecz po to by żyć inaczej."